FLEXOMETRO X 3 METROS

$5.500

3 METROS -DOBLE FAZ